Dětský sportovně branný den v Králické pevnostní oblasti

DD_PROPAGACE_A4_final_OPRAVA_nahled35.jpg

Při příležitosti výročí Dne vítězství otevíráme pro veřejnost.

svetlanadbunkry.jpg

Ohlédnutí za rokem 2015

S novým rokem přichází malé ohlédnutí za rokem starým. Byl to pro nás rok zlomový. V lednu jsme si založili vlastní spolek pod názvem Králický řopík,z.s., následně se stali přidruženým subjektem Králické pevnostní oblasti o.p.s.(KPO). Byli spuštěny nové www stránky. Díky převodu objektu z AČR na nového majitele se podařilo dořešit smlouvu o užívání objektu jako muzea. Byl nainstalován elektronický zabezpečovací systém s gsm bránou. Dále jsme navázali další spolupráce s muzei v KPO např. 2x jsme pomohli otevřít jeden z řopíků na Vysokém Kameni (celkem 87 návštěvníků), které jsou součástí muzea VHTM-Vladek Vácha (K-S 25). Očistili jsme část pozůstatku obvodové překážky (betonový perimetr) na Tvrzi Hůrka v rámci přípravy nové přístupové cesty k Muzeu opevnění Králický řopík . V neposlední řadě byl zhotoven okop pro lehký kulomet (lk), jako malá ukázka polního opevnění. Nainstalovali jsme improvizovaný střelecký stolek pro lk, který byl doplněn o nové exponáty jako zbrojířské nářadí nebo plnička zásobníku lk vz.26. Dalším novým exponátem je i polní telefon vz.35. Nezanedbatelná práce byla také odvedena nejen při údržbě již hotového zejména při úpravě travního porostu atd. Celkem se podařilo otevřít naše malé muzeum 43 krát, dohromady jsme tak provedli 1737 návštěvníků. Tedy každý otevírací den průměrně 40. Uplynulou sezonu tak může hodnotit jako úspěšnou.POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI

Východočeský klub celních veteránů zve na vzpomínkovou akci u pomníku dozorce finanční stráže Josefa Navrátila.


pozvanka-Navratil-2015_2.jpg

VÝSLEDEK MIMOŘÁDNÉ OTEVÍRACÍ DOBY

Mimořádnou otevírací dobu v půlce velkých prázdnin můžeme považovat za velice zdařilou. Hlavním důvodem je veliká návštěvnost v řádu stovek návštěvníků. Mezi kterými jsme zaznamenali dokonce i opakovanou návštěvu z důvodu spokojenosti s prohlídkou. Což považujeme za největší odměnu v našem úsilí. Velice nás potěšil i návštěvník, který nám věnoval dobové fotografie opevnění z Králicka. Celé dva týdny nebyli věnovány pouze provázení a povedlo se provést několik přípravných prací pro blížící se akci CIHELNA 2015, dokončit i reklamní ceduli, připevnit improvizovaný střelecký stolek a upevnit lapač zplodin od střelby. Tento lapač je pro nás malinká perlička. Je to z důvodu, že má číselné označení 6048 stejně jako má náš ventilátor. Ventilační souprava vždy nesla stejné číselné označení jak na ventilátoru i lapačích zplodin. Samotný lapač s číslem 6048 se k nám dostal asi před dvěma lety úplnou náhodou, kdy nám ho daroval jeden z našich podporovatelů.


dav2.jpg
K-S15_dar.jpg
cedule.jpg
inp.str.stolek.jpg
lapvent6048.jpg

PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉ OTEVÍRACÍ DOBY

Pro značný zájem jsme se rozhodli prodloužit mimořádnou návštěvní dobu, abychom umožnili navštívit Muzeum opevnění Králický řopík více lidem. Z původní mimořádné otevírací doby každý den od25.7.do2.8.bude otevřenodenněaž do9.8. !MIMOŘÁDNÁ OTEVÍRACÍ DOBA

V půlce velkých prázdnin mohou návštěvníci Králické pevnostní oblasti využít mimořádné otevírací dny na Muzeu opevnění Králický řopík (LO111).

V době od 25.7. do 31.7. bude otevřeno každý den od 12 do 17 hodin (v případě deštivého počasí změna vyhrazena). Telefonní kontakt na průvodce pro objednání předem 731 288 817.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !


4.jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA KPO, O.P.S.

Od letošního dubna mohou návštěvníci čerpat při svých cestách v Králické pevnostní oblasti informace na tabulích Naučné stezky - Králická pevnostní oblast (NS - KPO). Ta propojuje dvě dříve vybudované naučné stezky (NS - Betonová hranice - Mladkov a NS - Vojenské historie Králíky) a zároveň spojuje východiště turistických tras směřující do center KPO - ke tvrzi Bouda, ke tvrzi Hůrka a Vojenskému muzeu králíky. V rámci rozsáhlého projektu tak Sdružení obcí Orlicko informačně zpřístupnilo linii čs. opevnění z let 1935-1938 od Dolní Moravy (trasa začíná u lanového centra nedaleko hotelu Vista) až po Mladkov. Zároveň dochází k úpravám značených turistických tras KČT a v některých úsecích ke vzniku tras nových. Realizace projektu je dalším zásadním krokem směřujícím ke zvýšení návštěvnosti v Králické pevnostní oblasti. S ohledem na skutečnost, že informační tabule obsahují texty v pěti jazykových mutacích, má tento projekt koordinovaný s projekty dřívějšími, pozitivní dopad i směrem k zahraničním návštěvníkům... A to u nás stále není běžným jevem!

Také v bezprostřední blízkosti města Králíky došlo k instalaci nových informačních tabulí. NS - Vojenské historie Králíky byla informačním mobiliářem doplněna a zahuštěna. A tak je možné dozvědět se mnohé o podzemní továrně zřizované v době okupace v dělostřelecké tvrzi Hůrka (tabule stojí nedaleko vstupního areálu Muzea opevnění - dělostřelecké tvrze Hůrka, poblíž pozůstatků pracovního tábora), nebo o zásadním významu Králicka v roli zkušebního polygonu pro testování německých zbraní v době války (pro tabuli bylo vybráno místo s vynikajícím výhledem na město).

Příjemným překvapením pro turisty jsou informační tabule na hlavních přístupových trasách ke tvrzi Bouda, ležící v lesním masivu západně Suchého vrchu. Cesta k muzeu rychleji utíká, informace podávané prostřednictví tabulí NS - KPO přispívají k pochopení historických souvislostí a technických parametrů čs. opevnění. Například na pevnostní silnici z Těchonína k Boudě mohou dnes návštěvníci čerpat informace ze 4 tabulí. Dozví se nejen to, kolik a jakých pevnostních objektů bylo na Králicku postaveno, ale také to, proč byla právě tato oblast vojensky tolik důležitá, poznají základní typy objektů, dozví se něco o stavbě i stavebních firmách... Pokud se turisté vydají po cestě od Kramářovy chaty směrem k Boudě, dozví se základní informace o výzbroji čs. opevnění. Trasa vedená od hotelu Vista zase přivede turisty do nejvýchodnější části KPO, tedy do prostoru Maliníku, kde začíná linie těžkého opevnění, po níž je možné putovat k muzeím v pěchotním srubu K - S 5 U potoka, K - S 8 U nádraží, ke tvrzi Hůrka a k dalším veřejnosti přístupným lokalitám kolem Králík.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


Image1.jpg

MIMOŘÁDNĚ OTEVŘEN OBJEKT A/60 S DIAMANTOVÝM PŘÍKOPEM

Dne 6.6. u příležitosti tradičního turistického pochodu Toulání kolem Orlice – aneb z Těchonína k vojenským pevnostem jsme se dohodli na nové spolupráci sVHTM - Vladek Váchaa pomůžeme mimořádně otevřít řopík A/60 s diamantovým příkopem.


CAv0qZiTbXAHSvnp4-IeT6JuBssyZ3J_KktUcuL49zaVNTpdS-ij5ioZbCM2pXivczGEO30.jpg

NA KRÁLICKO SE VRÁTÍ PRAVIDELNÉ PARNÍ VLAKY

V sobotu 13.6. poprvé vyjíždí parní vlak po trati Letohrad - Dolní Lipka - Hanušovice a zpět. Tímto historiským vlakem můžete dojet i na návštěvu Králického řopíku.

Více info na:http://www.pardubickykraj.czmapka_lokomotivy_3.jpg

SPORTOVNĚ BRANNÝ DĚTSKÝ DEN V KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI

Sobota 30. května 2015
Již šestý ročník Sportovně branného dětského dne v Králické pevnostní oblasti (KPO) pro děti, jejich rodiče a prarodiče začne v obvyklém čase od 9.30 do 11.30 hodin ve vstupním areálu Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka.


Na začátku akce obdrží děti tradičně kartičku pro zapisování bodů získaných v bodovaných disciplínách, malé občerstvení na cestu (v podobě nápoje a oplatky). Následně se účastníci začnou přesouvat (včetně svého doprovodu) pod vedením organizátorů ze vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, odtud sestoupí směrem k lehkým objektům (řopíkům) č. 111 a 112 a následně přejdou přes srub K – S 14 U cihelny do Vojenského muzea Králíky.


Celá uvedená trasa bude zahrnovat sportovní a soutěžní stanoviště i naučné disciplíny (jízda na vysuté lanovce, střelba dětským lukem, střelba dětskou kuší, tunel odvahy, schodiště vytrvalosti, orientace v terénu, střelba ze vzduchovky, hod granátem, základy zdravovědy, hod obručí na cíl, malířská soutěž, laserová střelnice, paintballová střelnice, jízdy bojovým vozidlem pěchoty případně jinou velkou vojenskou technikou…).


Program naznačí, zda naše děti už definitivně ztratily branné a sebeobranné schopnosti, nebo z některých v budoucnu přece jen vyrostou sportovci a dobří obránci Vlasti!


Některé disciplíny si budou moci vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Časová náročnost bude cca 180–200 minut. Zakončení programu je situováno do prostoru Vojenského muzea, kde každý dětský účastník obdrží nejen drobný dárek, ale také občerstvení – grilované párky/klobásy, pečivo, nápoj.


Vstupné: děti od 0 do 15 let zdarma, jeden dospělý člen doprovodu zdarma, ostatní dospělí členové doprovodu za dětské vstupné, nebo vstupné dobrovolné.


Pořádají: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka ve spolupráci s Vojenským muzeem Králíky, Muzeem opevnění Králický řopík a Muzeem čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotním srubem K – S 14 U cihelny. Na zajištění Sportovně branného dětského dne v KPO se budou podílet také Skauti ze skautského střediska A. Bartoše v Sezemicích spolu se studenty Vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Akci finančně podpoří město Králíky.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


Otevírací doba 2016

duben: 23.-24.4

květen: 7.-8.5., 28.-29.5.

červen: 25.-26.6.

červenec: 2.-3.7.,30.-31.7.

srpen: 20.-21.8.

září: 24.-25.9.

říjen: 28.-29.10.

     Změna vyhrazena (aktuální změny zveřejníme vždy na našem webu)


P1190268.JPG


TOPlist